P-Tire Express : Tire Store & Service Center
 • ทำไมรถยนต์ต้องมีการตั้งศูนย์ล้อ?

  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ หลังจากเปลี่ยนยางใหม่


  การตั้งศูนย์ล้อคืออะไร
  การตั้งศูนย์ล้อ คือการทำให้ส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างล้อและยาง ทำงานสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้รถวิ่งได้ตรง ไม่ดึงไปทางซ้ายหรือขวา ระบบช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวของรถนั้นมีชิ้นส่วนต่างๆมากมายที่มีการเคลื่อนไหวขณะรถวิ่ง และย่อมจะมีการสึกหรอเกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ศูนย์ล้อผิดเพี้ยนไปจากสเปคที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับตั้งศูนย์ล้อเพื่อให้ได้ค่าตามที่กำหนดไว้ในสเปคของรถ นอกจากนั้นศูนย์ล้อยังขึ้นอยู่กับความสูงของตัวรถกับพื้นถนนและการกระจายน้ำหนักลงบนล้อรถด้วย กล่าวคือ เมื่อรถถูกใช้งานนานขึ้น คอยส์สปริง, บูช, ลูกยางต่างๆ ก็เริ่มหมดอายุ ความสูงและการกระจายน้ำหนักของรถก็ผิดไปจากมาตรฐานเดิม อันจะส่งผลให้ศูนย์ล้อผิดพลาดไปจากสเป็ค เมื่อใดก็ตามที่ศูนย์ล้อไม่ถูกต้องตามสเปค ล้อรถกับตัวถังหรือล้อข้างซ้ายกับล้อข้างขวาก็จะไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นผลให้รถวิ่งไม่ตรง หรือเกิดอาการแฉลบ หรือพวงมาลัยดึงไปข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้ยางสึกผิดปกติ

  การตั้งศูนย์เป็นการปรับหน้าล้อให้เท่าๆกัน มุมToe-in Toe-out-มุมเลี้ยว Toe out on turns ซึ่งต้องสัมพันธ์กันทุกมุม เพื่อให้รถวิ่งได้ตรงมากที่สุด โดยที่เราไม่ต้องเกร็งมือในการรั้งพวงมาลัยมากเกินไปจนเกิดการเมื่อยล้า หรือเมื่อปล่อยมือสัก 1 -5 วินาทีรถยังคงวิ่งได้ตรงอยู่ รวมถึงในขณะเลี้ยวล้อคู่หน้าจะต้องเอียงตามตามเหมาะสมและไม่กินหน้ายางมากเกินไป และให้หน้ายางสัมผัสผิวถนนให้มากที่สุด และการตั้งศูนย์ล้อยังช่วยปรับศูนย์รถระหว่างล้อคู่หน้า-คู่หลังให้วิ่งเป็นแนวเดียวกัน

  ทำไมต้องมีการปรับตั้งศูนย์ล้อ
  เพราะการที่รถมีศูนย์ล้อที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะทำให้ยางเกิดการสึกที่ผิดปกติแล้ว ยังมีผลต่อระบบควบคุมบังคับทิศทางของรถด้วย ดังนั้นหากรถที่มีอาการผิดปกติในการควบคุมบังคับทิศทางของรถ หรือสังเกตเห็นว่ายางที่ใช้อยู่มีลักษณะสึกที่ไม่สม่ำเสมอ หรือผิดปกติก็สามารถบ่งชี้ได้ว่าศูนย์ล้อรถ จำเป็นต้องได้รับการตรวจเช็ค และปรับตั้งศูนย์ล้อแล้ว และแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการ ซื้อยางชุดใหม่ ซ่อมแซมช่วงล่างและที่สำคัญคืออันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและชีวิต รถได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆจึงได้รับการออกแบบ ช่วงล่างฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆ จึงได้รับการออกแบบช่วงล่างและระบบพวงมาลัยที่ต้องการปรับตั้งศูนย์ล้อทั้ง ล้อหน้าและล้อหลัง

  องค์ประกอบของศูนย์ล้อ ซึ่งมีการตรวจวัดด้วยกัน 4 มุมคือ
  1. TOE-IN และ TOE-OUT
  2. CAMBER
  3. CASTER
  4. KINGPIN

  มุม TOE-IN และ TOE-OUT
  หมายถึง ลักษณะที่ยางคู่หน้าหุบเข้า หรือยางล้อหน้า ทั้งสองหันเข้าหากัน และ มุม TOE-OUT คือ ล้อหน้าทั้งสองหันออกจากกัน (ดูภาพตัวอย่างประกอบ) ถ้าล้อทั้งสองหันเข้าหากัน มากเกินไป หรือหันออกจากกันมากเกินไป จะทำให้หน้ายางทั้งสองเกิดการลื่นไถลเสียดสีไป ด้านข้างผลคือทำให้ดอกยางสึกอย่างรวดเร็ว หรือสึกไม่สม่ำเสมอมีลักษณะปลายดอกยาง ตวัดขึ้น เหมือนปลายขนนกตลอดหน้ายาง

  มุม CAMBER
  เป็นการเอียงของยางส่วนล่างหรือส่วนบน ถ้าส่วนล่างเอียงเข้าหากันเราเรียกว่ามุม CAMBER บวก (ดูภาพตัวอย่างประกอบ) การเอียง ยางส่วนบนกางออกในลักษณะ \  / เพื่อให้ยางรับ น้ำหนักบรรทุกได้พอดีกับหน้ายาง เมื่อใช้รถ ไปนานๆ มุมของ CAMBER อาจเปลี่ยนแปลง ไปได้ และถ้าเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่กำหนดไว้น้ำหนักจะกดลงที่ด้านนอกของยางมากกว่า ด้านในทำให้ยางสึกผิดปกติด้านเดียว

  มุม CASTER
  เป็นมุมที่ทำให้รถวิ่งตรงไปข้างหน้าได้ง่าย ดูตัวอย่างได้จากรถจักรยานขาที่ยึดล้อทั้งคู่จะเอียงไปด้านหน้าเห็นได้ว่ารถ จักรยานสามารถ วิ่งไปโดยปล่อยมือได้ เปรียบได้กับ มุม CASTER ทั้งสองล้อต้องมีมุมเท่ากัน ซึ่งจะทำให้รถวิ่งไปข้างหน้าได้ตรงทาง ถ้ามุม CASTER ข้างใดน้อยกว่าอีกข้าง หนึ่งรถก็จะพยายามหันไปทางด้านน้อย ผู้ขับรถต้องพยายามขืนพวงมาลัยเสมอจะทำให้ยางสึกไม่เรียบเกิดการสึกของดอก ยางใน ลักษณะปลายตวัดเหมือนขนนก

  มุม KINGPIN
  เป็นตัวรับน้ำหนักจากรถไปยังล้อ และขณะเดียวกันก็เป็น พลาของศูนย์ล้อด้วยมุมของ KINGPIN มีส่วนสัมพันธ์กับมุมของ CAMBER มาก KINGPIN จะช่วยทำให้การบังคับพวง มาลัยทำได้ง่ายและเมื่อเลี้ยวไปแล้วพวงมาลัยสามารถคืนกลับมาได้เอง KINGPIN นี้เหมือน กับ CAMBER ทำให้น้ำหนักรถกดลงที่ด้านนอกของยาง ถ้า KINGPIN ผิดพลาด ผลคือจะทำ ให้ยางสึกหรอด้านเดียว

  ศูนย์ล้อที่ผิดพลาดจะทำให้อายุของยางลดลงอย่างรวดเร็ว สามารถสังเกตได้คร่าว ๆ จากความผิดปกติของการสึกหรอของยางแต่ศูนย์ ล้อที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า คนส่วนมากจึงไม่ค่อยสนใจซึ่งความจริงที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง ดังนั้น จึงควรตรวจเช็คและตั้งศูนย์ล้อเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือภายหลังจากการทำการซ่อมช่วงล่างทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของยาง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่

  การทดสอบรถหลังจากตั้งศูนย์ล้อ
  ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งศูนย์ล้อตามสเป็ครถแล้วก็ตาม แต่ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากที่มีผลกระทบต่อศูนย์ล้อเช่น การสึกหรอของระบบช่วงล่าง ระบบโครงสร้างรถยนต์ ลายยาง ลมยาง ดังนั้นหลังจากการตั้งศูนย์ล้อแล้วผู้ใช้รถจึงควรที่จะไปทดสอบรถเพื่อให้ คุ้นเคยกับรถที่ผ่านการตั้งศูนย์มาแล้ว โดยปกติแล้วศูนย์ล้อที่ดีผู้ใช้รถจะต้องสามารถปล่อยพวงมาลัยได้โดยที่รถไม่ เอียงไปด้านในด้านหนึ่ง แต่ควรทดสอบกับถนนทางตรง (โดยทั่วไปแล้วถนนจะเอียงด้านซ้ายเล็กน้อยเพื่อระบายน้ำเวลาฝนตกดังนั้น หากรถที่ทดสอบออกซ้ายบ้างเมื่อปล่อยมือไปได้ระยะหนึ่ง ถือว่าเป็นปกติ) พวงมาลัยรถไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ในขณะที่รถวิ่งตรง เมื่อตั้งศูนย์ได้ค่าถูกต้องแล้วก็จะขับได้อย่างเสถียร แม่นย้ำ พวงมาลัยควบคุมง่าย ไม่กินยาง ไม่เลื่อยตามรอยต่อถนนและเลื่อยเมื่อวิ่งผ่านเส้นแบ่งเลนอีกด้วยครับ

  ประโยชน์ของการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
  1. สัมผัสถนนเต็มหน้ายาง+ป้องกันหน้ายางสึกไม่เท่ากัน
  เมื่อ หน้าสัมผัสยางรถยนต์เต็มพื้นที่ส่งผลให้เพิ่มความสามารถในการเกาะถนน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยลดการสึกของหน้ายางไม่เท่ากัน เช่น กินนอก-กินใน เป็นต้น เพราะจะเห็นว่าในมุม Camber นั้นพยายามทำให้ล้อตั้งฉากกับพื้นถนนให้มากที่สุด (ตามสเปคผู้ผลิตของรถรุ่นนั้นๆ)

  2. ลดอาการสั่นเวลาวิ่ง
  นอก จากการตั้งศูนย์แล้ว การถ่วงล้อจะช่วยให้เวลาวิ่งรถจะไม่สั่นสะท้าน (ในกรณีระบบช่วงล่างปกติ) แม้จะเคยถ่วงล้อมาแล้ว แต่การใช้งานประจำอาจมีการสึกของหน้ายางที่ไม่เท่ากัน การหลุดของตะกั่วที่ติดถ่วงเอาไว้ ซึ่งส่งผลให้ยางไม่มีความกลม และจะมีจุดที่น้ำหนักมากกว่าจุดอื่นๆ เกิดขึ้น ดังนั้นการถ่วงล้อเป็นประจำ อย่างน้อยทุกๆ 20,000 กิโลเมตร จะช่วยให้การขับขี่รถคุณราบรื่นมากขึ้นครับ
  ถ้ารื้อช่วงล่างออกมาก็จำเป็นต้องตั้งศูนย์

  3. ปรับให้ศูนย์รถกลับมาเป็นปกติหลังจากซ่อมระบบช่วงล่างหรือโหลดเตี้ย-ยกสูง
  รถ ที่ผ่านการแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบช่วงล่างทั้งซ่อมแร็คพวงมาลัย, เปลี่ยนลูกหมากคันชัก-คันส่ง, เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า รวมถึงการเปลี่ยนชุดสปริงโหลดหรือยกสูง ย่อมส่งผลต่อมุมศูนย์ล้อโดยตรง ดังนั้นหลังจากมีการปรับแต่งช่วงล่างแล้วควรตั้งศูนย์ด้วยนะครับ

  ถ่วงล้อ
  การถ่วงล้อคือ ทดสอบการหมุนของล้อด้วยเครื่องถ่วงดูว่ามีการแกว่งมากน้อยเพียงใด ส่วนมากมักทำเมื่อเปลี่ยนล้อและยางชุดใหม่ โดยล้อและยางมีน้ำหนักของเส้นรอบวงไม่สม่ำเสมอกัน ซึ่งเกิดจากการผลิตเนื้อที่อาจมีน้ำหนักไม่เท่ากันหรือล้อแม็กมีจุดศูนย์ถ่วงไม่เท่ากันตลอดเส้นรอบวง ดังนั้นเมื่อรวมกันก็เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่ไม่พอดี จึงเกิดการสั่นเมื่อล้อหมุน ซึ่งการถ่วงล้อก็เป็นการเอาชุดตะกั่วถ่วงที่มีขนาดเล็กๆ ตามน้ำหนักที่เครื่องถ่วงล้อแสดงขึ้นมา เพื่อให้ช่างติดตะกั่วตามจุดต่างๆ ให้มีความบาลานซ์ขึ้น ทำให้ล้อไม่แกว่งขณะหมุนนั่นเองครับ

  วิธีการถ่วงล้อ

  เครื่องถ่วงล้อมี 2 ชนิดหลักๆ คือ แบบถอดล้อถ่วงด้วยเครื่อง และถ่วงล้อแบบประชิด โดยใช้เครื่องจี้ที่ล้อโดยตรง วิธีประชิดล้อจะค่อนข้างแม่นยำกว่า เพราะจะเป็นการหมุนล้อพร้อมกับแกนล้อ, ลูกปืน, หรือเพลาขับ (กรณีล้อขับเคลื่อน) และราคาก็แตกต่างกันออกไป นอกจากต้องถ่วงล้อทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่แล้ว คุณต้องตรวจเช็คทุกๆ 10,000 กม. ด้วยครับ


  รถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อ ไม่ว่ารถที่ตั้งได้เฉพาะ 2 ล้อหน้าหรือ 4 ล้อก็ตาม เพื่อการควบคุมรถและการยืดอายุของชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ ความปลอดภัยครับ การตั้งศูนย์ล้อที่ดีนั่นหมายถึงการควบคุมรถได้เสถียรมากขึ้น หรือควบคุมรถได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อต้องเบรกหรือหักหลบอย่างกะทันหันจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด

  จำหน่ายยางรถทุกขนาด

  ยางเรเดียล ยางรถบรรทุก
  165R13, 155/70R12, 155/70R12, 175/70R13, 185/70R13, 185/70R14, 185/65R14, 205/65 R15, 195/60 R15, 195/65R15, 195R14C, 235/75R15, 205/70R15C, 215/70R15C, 215/70R15 C, 225/70R15, 245/70R16, 30X9.5R15, 31X10.5R15, 195R14C, 205R14C, 265/70R16, 205/45R17, 215/45R17

  ยางรถบรรทุกเล็ก-กลาง (Light Truck)
  6.00-14, 6.50-14, 6.50-15, 7.00-15, 7.50-15, 8.25-15, 9.00-15, 10.00-15, 6.50-16, 7.00-16, 7.50-16, 8.25-16, 9.00-16, 10.00-16, 11.00-16, 6.50-20, 7.00-20, 7.50-20

  ยางรถบรรทุกเล็ก-กลาง (Light Truck Radial)
  7.50R15, 10.00R15, 6.50R16, 7.00 R 16, 7.50 R 16, 7.50 R 16, 8.25 R 16, 9.00R16, 10.00R16, 11.00R16, 9.5R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 235/75R17.5, 245/75R17.5, 245/70R19.5, 245/75R19.5, 265/75R19.5

  ยางรถโดยสารและยางรถบรรทุกใหญ่ (Bus & Truck Tire)
  8.25-20, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 13.00-20, 14.00-20, 11.00-22, 12.00-24

  ยางเรเดียลรถโดยสารและยางรถบรรทุกใหญ่ (Truck and Bus Radial)
  9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 13.00R20, 14.00R20, 11.00R22, 11R22.5, 275/70 R 22.5, 275/80R22.5, 295/75R22.5, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, 425/65R22.5, 12.00R24, 11R24.5, 285/75R24.5

  ยางรถตักเล็ก (Skid Steer Tire), รถตักล้อยาง komatsu, รถตัก JCB, รถตักเอวอ่อน, รถตักดิน, อะไหล่รถตัก, รถแม็คโคร, รถขุด, รถขุดล้อยาง, รถตักหน้าขุดหลัง, รถขุดดิน, รถขุด komatsu, รถขุด kobelco, รถขุดเล็ก, รถแบคโฮ, รถตักล้อยาง
  5.70-12, 23x8.50-12, 5.50-15, 7.50-15, 27x10.50-15, 27x8.50-15, 10-15, 12/65-15, 125/65-15, 27x10.50-15, 31x15.50-15, 33x12.50-15, 125/70-16, 14.0/65-15, 12.5/70-16, 15.5/60-16, 15.0/55-17, 15.0/55-17 (380/55-17), 10-18, 10.5/80-18 ,12.0/12.5-18, 12.5/80-18, 12.0/12.5-18, ,15.5/60-18, 15.5/70-18, 10-16.5 NHS,12-16.5 NHS, 14-17.5 NHS, 15-19.5 NHS, 16.0/70-20 (405/70-20), 42x17-20, 17.5/65-20, 14.9-24, 16/70-24 (405/70-24), 500/60-22.5 (161A8/149A6)

  ยางรถตัก (Loader Tire)
  16.9-24, 12.00-24, 13.00-24, 14.00-24, 16.9-24, 18.4-24, 19.5L-24, 16.00-24, 16.00-25, 15.5-25, 17.5-25, -25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25, 18.00-25, 21.00-25, 18.4-26, 16.9-28, 29.5-29, 18.00-33, 35/65-33, 21.00-35, 24.00-49, 27.00-49, 45/65-45, 50/65 -51, 65/60-51, 30.00-51, 55.5/80-57, 65/65-57

  ยางรถเกรด (Grader Tire)
  10.5/80-18, 12.5/80-18, 8.25-20, 12.00-20, 13.00-20, 14.00-20, 500/60-22.5, 600/50-22.5, 710/40-22.5, 18-22.5, 13.00-24, 14.00-24, 16.00-24, 16.00-25, 15.5-25, 17.5-25, 18.00-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 18.4-26, 385/95R24 (14.00R24), 385/95R25 (14.00R25), 445/95R25 (16.00R25), 445/95R24 (16.00R24), 505/95R25 (18.00R25), 445.80R25 (17.5R25), 525/80R25 (20.5R25), 23.5R25, 26.5R25

  ยางสำหรับรถเครื่องจักรกล (Earthmover Tire)
  14.00-24, 16.00-25, 18.00-25, 18.00-33, 21.00-25, 33/65-33, 21.00-35, 24.00-35, 33.25-35, 37.5-39, 40/65-39, 41.25/70-39, 45/65-45, 24.00-49, 27.00-49, 30.00-51, 50/65-51, 65/60-51, 55.5/80-57, 65/65-57

  ยางรถเครน (Crane Tire)
  12.00-20, 13.00-20, 14.00-20, 13.00-24, 14.00-24, 16.00-24, 16.00-25, 18.00-25, 20.00-25, 23.00-25, 26.5-25, 385/95R24 (14.00R24), 385/95R25 (14.00R25), 445/95R25 (16.00R25), 445/95R24 (16.00R24), 505/95R25 (18.00R25), 445/80R25 (17.5R25), 525/80R25 (20.5R25), 23.5R25, 26.5R25, 17.5R29

  ยางรถบดถนนและสั่นสะเทือน (Compactor Tire)
  95/65-15, 7.50-15, 7.50-16, 8.25-20, 9.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 14/70-20 15.00-20, , 13.00-24, 23.1-26

  ยางอุตสาหกรรมการเกษตร (Industrial Agricultural Tire)
  11L-15, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3, 11L-16, 380/55-17, 14.9-24, 16.9-24, 17.5L-24, 18.4-24, 19.5L-24, 21L-24, 16.9-28

  ยางตันรถยก (Solid Tire) ยางลมรถยก, ยางลมโฟกลิฟ
  3.50-5, 4.00-8, 2.00-8, 5.00-8, 15x4.50-8, 16x6-8, 18x7-8, 16x5-9, 6.00-9, 21x8-9, 140/55-9, 200/50-10, 6.50-10, 23x9-10, 4.50-12, 7.00-12, 23x10-12, 27x10-12, 8.25-12, 2.50-15, 3.00-15, 5.50-15, 7.00-15, 355/65-15, 7.50-15, 8.15-15 (28x9-15), 8.25-15, 28x12.5- 15, 32x12.1-15, 300-15, 30x10-18, 30x10-20, 7.50-16, 9.00-16, 8.25-20, 9.00-20, 10.00-20, 12.00-20, 12.00-24, 13.00-24, 14.00-24, 14.00-25, 16.00-25, 18.00-25, 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25, 15x4-8, 16x5-10.5, 16x6-10.5, 15.5-11.25, 16.25-11.25, 16.25x6-11.25, 18x6-12.15, 18x7-12.125, 21x7-15, 21x8-15, 22x2-16, 22x14-16, 28x10-22, 40x16-30, 250x105-170, 9.5-5, 10.5x6-5, 10x5-6.1875, 10x3-6.25, 10x4-6.25, 10x6-6.25, 10x7-6.25, 11x4-6.5, 12x3.5-8, 12x4-8, 12x5-8, 13.3.5-8, 13x4.5-8, 13x5-8, 13.5x4.5-8 14x4.5-8, 16.25x5-11.25, 16.25x6-11.25, 16.25x7-11.25, 16x4-12.125, 16x5-12.125, 17x5-12.125, 17x6-12.125, 17x5-12.125, 17x6-12.125, 18x5-12.125, 18x6-12.125, 18x7-12.125, 18x8-12.125, 18x9-12.125,20x8-15, 20x9-15, 8x2/1.20, 10x2/1.20, 10x3/1.20, 28x12.5-15/9.75, 30x10-20/7.5, 31x10-20/7.5, 33x12-20/7.5, 33x10.75-20/7.5

  ยางรถไถ (Agricultural Tire)
  3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6, 3.50-7, 4.00-7, 3.50-8, 4.00-8, 4.00-9, 16X6.50-8, 4.00-10, 4.50-10, 5.00-10, 6.50-10, 23x10-10, 4.00- 12, 5.00-12, 6.00-12, 6-12, 23X8.50-12, 23X10.5-12, 26X12.0-12, 5.00-13, 5.60-13, 5.00-14, 6.00-14, 6.50-14, 7.00-14, 3.50-15, 5.00-15, 10.0/75-15.3, 10.0/80-15.3, 4.00-16, 5.00-16, 5.50-16, 6.00-16, 6.50-16, 7.00-16, 7.50-16, 8.00-16, 8.25-16, 9.00-16, 9.5 -16, 10.00-16, 11.00-16, 12.4-16, 5.50-17, 6.00-18, 7.50-18, 8.00-18, 4.00-19, 6.00-19, 6.50-20, 7.50-20, 9.5-20, 11.2-20, 16/70- 20, 8.3-22, 9.5-22, 9.5-24, 11.2-24, 12.4/11-24, 12.4-24, 13.6-24, 14.9-24, 16.9-24, 16.5/85-24, 15.5/80-24, 13.6-26, 14.9-26, 18.4-26, 23.1-26, 12.4/11-28, 12.4-28, 16.9/14-28, 16.9-28, 18.4/15-28, 18.4-28, 16.9/14-30, 16.9-30, 18.4/15-30, 18.4-30, 23.1-30, 12.4-32, 14.9-34, 16.9/14-34, 16.9-34, 18.4/15-34, 18.4-34, 13.6-38, 14.9-38, 15.5-38, 16.9-38, 18.4/15-38, 18.4-38, 20.8-38, 24.5 -32, 23.1-26, 28L-26, 18.4-42

  ยางรถอุปกรณ์ภาคสนาม (Lawn & Garden Equipment)
  11x4.00-4, 4.00-4, 4.10/3.50-4, 11x4.00-5, 13x5.00-6, 13x6.50-6, 15x6.00-6, 16x6.50-8, 16x7.50-8, 18x6.50-8, 18x7.50-8, 18x8.50-8, 18x9.50-8, 20x10.00-8, 20x8.00-8, 4.80/4.00-8, 20x10.00-10, 23x10.50-12, 23x8.50-12, 23x9.50-12, 26x12-12

  ยางล้อรถเข็น (Wheel Barrow)
  4.00-6, 3.25/3.00-8, 3.50-8, 4.80/4.00-8

  ยางภาคสนาม (Implement Tire)
  2.50-4, 3.00-4, 4.10/3.50-4, 4.80/4.00-5, 4.10/3.50-5, 4.10/3.50-6

  ยางโกคาร์ท
  18x8.50-8,10.00x4.50-5,11.00x7.10-5,10.00x4.50-5

  ยางออฟโรด
  33x10.5-16, 36x12.5-16

  ยาง ATV ยางรถเอทีวี ยางรถวิบาก (All-Terrain Vehicle Tire, ATV Tire)
  16x8.00-7, 16x6.50-8, 20x7.00-8, 22x11.00-8, 22x11.00-9, 22.5x12.00-9, 25x12.00-9, 22x11-10, 24x11.00-10, 25x12.00-10, 23x8.00-11, 24x9.00-11, 24x10.00-11, 25x8.00-12, 25x9.00-12, 25x10.00-12, 26x10.00-12, 26x12.00-12, 27x9.50-12, 27x10.00-12, 27x12.00-12, 28x9.50-12, 28x10.00-12, 28x12.00-12

  ยางรถกอล์ฟ (Golf Tire)
  18x8.50-8, 205/50-10

  ยางรถโกคาร์ท (Go-Kart Tire)
  10x4.50-5, 11x6.00-5, 11x7.10-5, 36/100-5, 45/110-5, 60/110-5, 71/110-5, 45/100-5, 55/110-5, 75/110-5