• รายละเอียดยาง
  ประเภท : ยางรถเกรด
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : G-46
  รุ่น : OTANI
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  Untitled Document
  TIRE SIZES
  PLY RATING
  TYPE
  MAX
  SPEED
  STANDARD
  RIM WIDTH
  SECTION
  WIDTH
  OVERALL
  DIAMETER
  SKID
  DEPTH
  km/h
  (Inch)
  (mm)
  (mm)
  (mm)
  10
  TT/TL
  40
  9
  314
  1015
  24
  12
  TT/TL
  40
  9
  314
  1015
  24
  12
  TT/TL
  40
  8
  344
  1272
  25
  14
  TT/TL
  40
  8
  344
  1272
  25
  16
  TT/TL
  40
  8
  344
  1272
  25
  12
  TT/TL
  40
  8
  376
  1336
  25
  14
  TT/TL
  40
  8
  376
  1336
  25
  16
  TT/TL
  40
  8
  376
  1336
  25