• รายละเอียดยาง
  ประเภท : ยางรถเครน
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : OTANI
  รุ่น : R-55
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  Untitled Document
  TIRE SIZES PATTERN PLY RATING TYPE STANDARD
  RIM WIDTH
  SECTION
  WIDTH
  OVERALL
  DIAMETER
  SKID
  DEPTH
  (Inch) (mm) (mm) (mm)
  R-55 20 TT/TL 10 374 1350 31
  R-55 24 TT/TL 10 374 1350 31
  R-55 28 TT/TL 10 374 1350 31
  R-55 16 TT/TL 11.25 469 1470 36
  R-55 12 TT/TL 12 389 1292 28
  R-55 16 TT/TL 12 389 1292 28
  R-55 28 TT/TL 11.25 448 1468 36
  R-55 16 TT/TL 14 435 1347 32
  R-55 32 TT/TL 13 535 1604 41
  R-55 36 TT/TL 13 535 1604 41
  R-55 40 TT/TL 13 535 1604 41
  R-55 24 TT/TL 22 680 1766 48
  R-55 28 TT/TL 22 680 1766 48
  R-55 32 TT/TL 13 530 1825 41
  R-55 20 TT/TL 11.25 469 1470 36
  R-55 24 TT/TL 11.25 448 1468 36
  R-55 32 TT/TL 11.25 448 1468 36
  R-55 20 TT/TL 14 435 1347 32