• รายละเอียดยาง
  ประเภท : ยางรถดั้มเปอร์
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : BKT
  รุ่น : AT-621
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  Untitled Document
  Tyre Size
  Rim Rec.
  Section
  Width
  ( mm )
  Overall
  Diameter
  ( mm )
  Ply
  Rating
  Type
  Load  Capacity  at  30 km/h
  Max. Load
  ( kgs )
  Inflation Pressure
  (bar )
  12.5/80 - 18
  W 9
  308
  987
  12
  TL
  1850
  3.7
  12.5/70 - 16
  10 LB
  315
  855
  8
  TL
  1645
  2.6
  15.5/60 - 18
  W 13
  400
  950
  10
  TL
  2400
  2.6
  17.5/65 - 20
  W 14 L
  450
  1090
  10
  TL
  3195
  2.4
  17.5L - 24
  DW 15 L
  450
  1255
  8
  TL
  2430
  1.7
  18.4 - 26
  DW 16 L
  480
  1425
  12
  TL
  4000
  2.5
  16.9 - 28
  DW 15 L
  450
  1410
  12
  TL
  3550
  2.6
  16.9 - 30
  DW 15 L
  450
  1460
  12
  TL
  3650
  2.6
  12.5/80 - 18
  W 9
  308
  987
  12
  TT
  3150
  5.1