• รายละเอียดยาง
  ประเภท : ยางเอทีวี
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : AMS
  รุ่น : LM100
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ปานกลาง

  สำหรับ


  Untitled Document
  SIZE
  PLY RATING
  O.D.
  PSI
  TREAD DEPTH
  16x8-7
  2
  16
  4
  5/8"
  22x7-10
  6
  22
  -
  -
  25x10-12
  6
  25
  -
  0.625"