• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : RADIAL
  ยี่ห้อ : OTANI
  รุ่น : OH-102
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ไกล

  สำหรับ


  Untitled Document
  Size PR LI/SS Max. Load
  Single (Kgs)
  Max. Inflation
  Pressure psi
  Rim
  Width
  Inches
  Section
  Width
  mm
  Overall
  Diameter
  mm
  Tread
  Depth
  mm
  385/65R22.5
  20
  160K
  4500
  130
  11.75
  380
  1074
  15.0