• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : RADIAL
  ยี่ห้อ : OTANI
  รุ่น : OH-110
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ไกล

  สำหรับ


  Untitled Document
  Size PR LI/SS Max. Load
  Single (Kgs)
  Max. Inflation
  Pressure psi
  Rim
  Width
  Inches
  Section
  Width
  mm
  Overall
  Diameter
  mm
  Tread
  Depth
  mm
  315/70R22.5
  16
  154/150L
  3750
  130
  9.00
  314
  1015
  15.0