• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : RADIAL
  ยี่ห้อ : OTANI
  รุ่น : OH-401
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ไกล

  สำหรับ


  Untitled Document
  Size PR LI/SS Max. Load
  Single (Kgs)
  Max. Load
  Dual (Kgs)
  Max. Inflation
  Pressure psi
  Rim
  Width
  Inches
  Section
  Width
  mm
  Overall
  Diameter
  mm
  Tread
  Depth
  mm
  325/95R24
  22
  162/160B
  4750
  4500
  125
  8.50
  305
  1235
  28.0