• รายละเอียดยาง
  ประเภท : ยางรถภาคสนาม,ยางรถตัดหญ้า
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : ALLIANCE
  รุ่น : 329
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  Size PR Section
  Width
  mm
  Overall
  Diameter
  mm
  Tread
  Depth
  mm
  Inflation
  Pressure (psi/kPa)
  Max. Load
  Single (kgs/lbs)
  Rim
  Width
  Inches
  16.9-24
  8
  442
  1309
  26.0
  24/170
  2200/4840
  15.00