• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : RADIAL
  ยี่ห้อ : BRIDGESTONE
  รุ่น : VCH
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  Tire Size
  Rating

  Tread Depth

  (mm)

  Recommended Rim
  OD (mm)
  OW (mm)
  12.00R20
  3*
  29.5
  8.50
  1140
  315
  12.00R24
  2*
  29.5
  8.50
  1254
  323
  14.00R24
  2*
  32.0
  11.25/2.0
  1500
  390