• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : RADIAL
  ยี่ห้อ : BRIDGESTONE
  รุ่น : VCHD
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  Tire Size
  Rating

  Tread Depth

  (mm)

  Recommended Rim
  OD (mm)
  OW (mm)
  16.00R25
  2*
  54.0
  11.25/2.0
  1500
  435