• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : GALAXY
  รุ่น : BEEFY BABY
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  TIRE SIZES PLY RATING STANDARD
  RIM WIDTH
  INFLATION
  PRESSURE
  LOAD
  LIMITS
  SECTION
  WIDTH
  OVERALL
  DIAMETER
  (Inch) Psi kPa (kgs) (mm) (mm)
  14-17.5 NHS 14 10.50 80 550 3875 356 932