• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : BKT
  รุ่น : LG 307
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ปานกลาง

  สำหรับ


  SIZE
  PR
  OD (mm)
  SW (mm)
  PRESSURE (psi/kPa)
  MAX LOAD (kgs/lbs)
  RIM REC
  20x12.00-10
  4
  500
  258
  20/140
  600/1325
  8.50"