• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : GALAXY
  รุ่น : SUPER INDUSTRIAL LUG R-4
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  TIRE SIZES PLY RATING STANDARD
  RIM WIDTH
  INFLATION
  PRESSURE
  LOAD
  LIMITS
  SECTION
  WIDTH
  OVERALL
  DIAMETER
  (Inch) Psi kPa (kgs/lbs.) (mm) (mm)
  16.9-24 12 8.50 38 260 3250/7160 439 1300