• รายละเอียดยาง
  ประเภท :
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : ADVANCE
  รุ่น : LS-2
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้

  สำหรับ


  Untitled Document
  TIRE SIZES PR STANDARD
  RIM WIDTH
  INFLATION
  PRESSURE
  LOAD
  LIMITS
  SECTION
  WIDTH
  OVERALL
  DIAMETER
  SKID
  DEPTH
  (Inch) Psi kPa (kgs) (mm) (mm) (mm)
  23.1-26 12 20.00 35 240 4500/9900 587 1615 53.0