• รายละเอียดยาง
  ประเภท : ยางรถภาคสนาม,ยางรถตัดหญ้า
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : BKT
  รุ่น : LG 306
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ปานกลาง

  สำหรับ


  SIZE
  PR
  Type
  OD (mm)
  SW (mm)
  PRESSURE (bar)
  MAX LOAD
  PRESSURE (bar)
  SPEED (km/h)
  RIM REC
  13.6-16
  4
  TL
  975
  388
  1.00
  950
  1.00
  15
  W12