• รายละเอียดยาง
  ประเภท : ยางรถภาคสนาม,ยางรถตัดหญ้า
  ชนิด : BIAS
  ยี่ห้อ : BKT
  รุ่น : TR 461
  การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ปานกลาง

  สำหรับ


  SIZE
  PR
  Type
  OD (mm)
  SW (mm)
  PRESSURE (bar)
  MAX LOAD
  SPEED (km/h)
  RIM REC
  16.9-24
  14
  TL
  1280
  440
  2.90
  3450
  40
  15.00